Vị trí » Trang chủ > Phần mềm Canon Service Tool ST6000, Hướng dẫn Reset Canon Service Tool V6000

Phần mềm Canon Service Tool ST6000, Hướng dẫn Reset Canon Service Tool V6000

Phần mềm Service tool ST6000, hướng dẫn Download RESET Máy in Canon ST V6000 ver NEW update 2023 Vĩnh Viễn đây là công cụ hỗ trợ reset bộ đếm mực thải về 0% , nó tích hợp để hỗ trợ reset nhiều dòng máy in màu Canon đảm bảo 100% thành công.

- Phần mềm Canon Service Tool V6000 cung cấp nhiều tính năng hữu ích như đặt lại các bộ đếm, kiểm tra cấu hình của máy in, khắc phục các lỗi phần cứng và phần mềm, cập nhật firmware, v.v. Tuy nhiên, để sử dụng phần mềm này, bạn cần phải có một số kiến thức về sửa chữa máy in và hiểu rõ về các tính năng cụ thể của phần mềm này.

- Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm Canon Service Tool V6000 cũng có thể làm máy in của bạn bị khóa main ( vì hiện nay có rất nhiều phần mềm giả mạo (Fake)) , vì vậy bạn cần phải cân nhắc trước khi sử dụng phần mềm này. Nếu bạn không có kinh nghiệm về sửa chữa máy in hoặc không chắc chắn về việc sử dụng phần mềm này, bạn nên liên hệ với chúng tôi "Máy Tính Đất Việt" để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

-Chương trình Service tool ST6000, Download Phần mềm RESET Máy in Canon ST V6000 ver NEW update 2022 Vĩnh Viễn đây là công cụ hỗ trợ reset bộ đếm mực thải về 0% , nó tích hợp để hỗ trợ reset nhiều dòng máy in màu Canon đảm bảo 100% thành công.


- Phiên bản phần mềm reset máy in Canon Service tool ST V.6000 mới nhất hiện nay, bạn có thể tự khác phục lỗi nháy đèn luân phiên 7 lần , báo hết đát , tràn bộ đếm mực thải,  máy in báo lỗi 5B00, 5B01....1700...P07, key reset canon tool ST6000, sử dụng keygen service tool V6000 toàn quyền để kích hoạt.

- Hiện tại Không có Phần mềm Reset Canon service tool ST V.6000 miễn phí, Máy tính Đất Việt chuyên cung cấp Phần mềm Reset Counter cho các dòng máy in phun màu Canon với nhiều mức key khác nhau:


- Trước tiên bạn hãy Download phần mềm reset Canon ST6000 , RESET CANON ST v.6000 full keygen Key tại link dưới đây kèm file CANON-ST-V6000-RESET-TOOL0006V6000.zip:  Canon ST V6000 full key Reset-Canon-TOOL0006V6000.zip


- KEy reset 1 lần ( key kích hoạt sử dụng 1 lần )
- One Key  : (key reset Vĩnh viễn không giới hạn lượt reset/ bảo hành 12T / cấp lại key trong giời gian bảo hành không cài trên máy tính khác)
- Pro Key  :  (key reset Pro Vĩnh viễn không giới hạn lượt reset/ bảo hành trọn đời/ cài lại win , thay phần cứng)

- Full Keygen : (toàn quyền - Cao nhất bạn có thể tạo key để kinh doanh và cấp lại cho khách hàng)- Phần mềm reset Canon Service Tool v6000 Original Reset Canon ERROR 5B00 hỗ trợ các dòng máy in dưới đây :


Chú ý : Phần mềm hỗ trợ sửa lỗi máy in báo Printer Errors support code: 5B00 5B02 5B04 5B14 1701 1702 1700 6700 full or full ink manifold, printer with errors, please consult the manual and contact the service center, etc.
Clip test Thực tế Canon service tool V6000 Phiên bản mới nhất New 2023


E-series

E200 series: E300 series:
E400 series: E400, E404, E407, E408 (#1)
E410 series: E410, E414, E417, E418 (#1)
E460 series: E460, E461,E464 (#1)
E470 series: E470, E471, E477, E478 (#1)
E480 series: E480, E481, E484, E488, E489
E510 E514
E560 series:
E3100 series:
E4270 series:
E3170, E3370 (#1)

G-series
G1000 series: G1000, G1100, G1200, G1400, G1500, G1800, G1900
G1010 series: G1010, G1110, G1120, G1410, G1420, G1411, G1510, G1520, G1810, G1820, G1910, G1920, G1922
G2000 series: G2010, G2012, G2021, 
G2100, G2110, G2200, G2400, G2410, G2411, G2420, G4260, G2500, G2510, G2520, G2600, G2610, G2800, G2810, G2820, G2821, G2860, G2900, G2910, G2915, G2920, G2921, G2923, G2924, G2960, G2962, G2963
G3000 series: G3000, G3100, G3110 G3200, G3400, G3500, G3600, G3800, G3900
G3010 series: G3010, G3012, G3020, G3021, 
G3310
G3410, G3411, G3420, G3460, G3510, G3520, G3610, G3620, G3625, G3665, G3810, G3820, G3821, G3860, G3910, G3915, G3920, G3923, G3960, G3962, G3963,
G4000 series: G4000, G4010, G4100, G4110, G4200, G4210, G4400, G4410, G4500, G4510, G4600, G4610, G4800, G4810, G4900, G4902, G4910
G5000 series: G5000 G5010, G5011, G5020 G5030, G5040 G5050 G5070 G5080, G5090, G5092
G6000 series: G6000 G6010 G6011, G6020 G6030, G6040 G6050, G6060, G6065, G6070 G6080, G6090, G6091, G6092
G7000 series: G7010, G7011, G7020, G7050, G7060, G7065, G7070, G7090, G7091, G7092

GM-series
GM Series: GM2000, GM2010, GM2011, GM2030, GM2040, GM2050, GM2070, GM2080, GM2090, GM2092, GM4010, GM4011, GM4030, GM4040, GM4050, GM4070, GM4090, GM4092

IB-series
IB4000 series: IB4010, IB4020,IB4040, IB4050, IB4060,IB4070, IB4080,IB4090
IB4100 series: IB4110, IB4120,IB4140, IB4150, IB4160,IB4170, IB4180,IB4190

IP-series
IP110, 
IP1200, iP1300, iP1600, iP1700, IP1800, iP1900, iP2200, iP2500, IP2600, iP2700, IP2770, IP2772, IP2800, IP3600, IP3680, IP4600, IP4700, IP4800, IP4810, IP4840, IP4850, IP4870, IP4900 , IP4910, IP4940, IP4970, IP4980, IP4990, IP5810, IP5880, IP7200, IP7240 , IP7270, IP8700, IP8740, IP8750, IP8770, IP8780
IP2870S, IP2880S (#1)

IX-series:
IX6500, IX6510, IX6560
IX6700, IX6710, IX6720, IX6730, IX6750, IX6760, IX6770, IX6780
IX68000, IX6810, IX6820, IX6830, 6840, IX6850, IX6860, IX6870, IX6880, IX7000

MB-series
MB2000 series: MB2010, MB2020, MB2040, MB2050, MB2060
MB2100 series: MB2110 MB2120 MB2140 MB2150 MB2160
MB2300 series: MB2320, MB2340, MB2350, MB2360, MB2390
MB2700 series: MB2710 MB2720 MB2740 MB2750 MB2760 MB2790
MB5000 series: MB5010 MB5020 MB5040 MB5050 MB5060 MB5070 MB5080 MB5090
MB5100 series: MB5110 MB5120 MB5140 MB5150 MB5160 MB5170 MB5180 MB5190
MB5400 series: MB5410 MB5420 MB5440 MB5450 MB5460 MB5470 MB5480 MB5490

MG-series
MG2550, MG2570S,MG2580S (#1)
MG3000 series: MG3010, MG3020, MG3022, MG3040, MG3050, MG3050s, MG3051, MG3052, MG3053 (#1)
MG3060, MG3070, MG3077, MG3070S, MG3077S, MG3080, MG3090 (#1)
MG3500 series: MG3510, MG3540 MG3570
MG3600 series: MG3610, MG3620 MG3640 MG3650 MG3660 MG3670 MG3680
MG4100 series: MG4140
MG5050 series:
MG5500 series: MG5140, MG5240 MG5270 MG5340 MG5400 MG5450 MG5500, MG5510, MG5520, MG5540, MG5550, MG5560, MG5570, MG5580
MG5600 series: MG5610, MG5620, MG5640, MG5650, MG5660, MG5670, MG5680
MG5700 series: MG5700, MG5710, MG5720 MG5721 MG5722 MG5740 MG5750 MG5751 MG5752 MG5753 MG5760 MG5765 MG5766 MG5770 MG5780 MG5790 MG5795
MG6100 series: MG6140, MG6150, MG6240 MG6300 MG6400 MG6530 MG6600
MG6700 series:
MG6800 series: MG6810 MG6820, MG6821, MG6822 MG6840 MG6850 MG6851 MG6852 MG6853 MG6860 MG6865 MG6866 MG6870 MG6880 MG6890 MG6930
MG7100 series:
MG7700 series: MG7710 MG7720 MG7740 MG7750 MG7751 MG7752 MG7753 MG7760 MG7765 MG7766 MG7770 MG7780 MG7790
MG8140, MG8170, MG8240

MP series:
MP230, MP237, MP250, MP258, MP260, MP270, MP278, MP280, MP287, MP480, MP490, MP497, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990

MX-series
MX320 series:MX320, MX328
MX330 series:MX330, MX338
MX340 series:MX340, MX347, MX348
MX350 series:MX350, MX357, MX358
MX360 series, MX370 series, MX377, MX390 series, MX397:
MX470 series: MX471, MX472, MX474, MX475, MX476, MX477, MX478
MX450 series:
MX490 series: MX491, MX492, MX494, MX495, MX496, MX497, MX498, MX499
MX520 series:
MX530 series: MX531, MX532, MX534, MX535, MX536, MX537, MX538
MX710 series, MX720 series, MX860 Series, MX890 series:
MX920 series: MX924,

P200 series:

Pro Series: PRO-1 series PRO-1 v1-1 series PRO-10 series PRO-100 series PRO-1000 series PRO-100S series PRO-10S series PRO-500 series Pro9000II series Pro9500II series

imagePROGRAF PRO-200, imagePROGRAF PRO-300

TR-series
TR4500 - TR4520 - TR4522 - TR4521 - TR4530 - TR4540 - TR4550 - TR4555 -TR4570 - TR4570S - TR4575 - TR4575S
TR5010 TR5020 TR5040 TR5050 TR5051 TR5053 TR5060 TR5070 TR5080 TR5090 TR6010 TR6020 TR6040 TR6050 TR6051 TR6052 TR6060
TR6070 TR6080 TR8010 TR8020 TR8040 TR8050 TR8051 TR8052 TR8053 TR8060 TR8070 TR8080 TR8090 TR9010 TR9020 TR9040 TR9050 TR9055 TR9060 TR9080
TR9530 series

TS-series
TS200 series: TS207 (#)
TS300 series: TS307 (#)
TS700, TS703, TS704, TS705, TS707, TS708 series:
TS3100 series (#):TS3120 TS3122 TS3129 TS3140 TS3150 TS3151 TS3160 TS3165 TS3166 TS3170 TS3170S TS3177S TS3180 TS3190 TS3195(#)

TS3300 series (#) :TS3310 TS3320 TS3322, TS3325, TS3327, TS3329 TS3340 TS3350 TS3351 TS3360 TS3365 TS3366 TS3370 TS3370S TS3377S TS3380 TS3390, TS3391, TS3392, TS3395 (#)

TS3400 series - TS3420 TS3425 TS3429 TS3440 TS3450 TS3451 TS3452 TS3460 TS3465 TS3466 TS3470 TS3480 TS3490 TS3491

TS5000 series:TS5010 TS5020 TS5040 TS5050 TS5051 TS5053 TS5060 TS5070 TS5080 TS5090
TS5040
TS5100 series:TS5110 TS5120 TS5140 TS5150 TS5151 TS5160 TS5170 TS5180
TS5320, TS5330,  TS5333, TS5340, TS5350, TS5351, TS5352, TS5353, TS5360, TS5365, TS5370, TS5390, TS5391, TS5392
TS6000 series:TS6010 TS6020 TS6040 TS6050 TS6051 TS6052 TS6060 TS6070 TS6080
TS6100 series:TS6110 TS6120 TS6140 TS6150 TS6151 TS6160
TS6200 series: TS6230, TS6280
TS6300 series: TS6320, TS6330, TS6340, TS6350, TS6351, TS6356, TS6360, TS6365 , TS6370, TS6391, TS6392
TS7500 series:
TS8000 series:TS8010 TS8020 TS8040 TS8050 TS8051 TS8052 TS8053 TS8060 TS8070 TS8080 TS8090
TS8100 series:TS8120, TS8140, TS8150, TS8151, TS8152, TS8160, TS8170, TS8190, TS8195
TS8200 series: TS8220, TS8230, TS8250, TS8251, TS8280
TS8320, TS8322, TS8340, TS8350, TS8351, TS8352, TS8360, TS8370, TS8390, TS8391, TS8392

TS8400 series:TS8430

TS8500 series:TS8530


TS9000 series:TS9010 TS9020 TS9040 TS9050 TS9055 TS9060 TS9080
TS9100 series:TS9120, TS9140, TS9150, TS9155, TS9160, TS9170
TS9500 series: TS9510, TS9520, TS9560, TS9570, TS9580

XK-series
XK50 series:
XK60 series:
XK70 series:
XK80 series

- Phần mềm Canon service tool V6000 không hỗ trợ các dòng máy in Canon MG24xx, MG25xxs, MG29xx, MG30xx, G3060/2060/1020, IP2870/2880s, E4xx, E3170, E3370, IX2810, TS202/207/307/8070.... hoặc mã (#1) dùng một lần.
- CHƯƠNG TRÌNH NÀY KHÔNG HOẠT ĐỘNG NẾU BẠN ĐÃ XỬ LÝ BẰNG PHẦN MỀM GIẢ MẠO (FAKE) KHÁC, HOẶC EEPROM bị hỏng,  Lock main và không thể vào chế độ dịch vụ được nữa , nó sẽ hiện đèn LED màu cam đứng yên hoặc lỗi 006/005/009/002, B203/204, 1723/1726, hộp mực bảo trì, 5011/12, 5200, 5400 hoặc 6004. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền!


- Không giải quyết các lỗi chung, sự cố hộp mực, mức mực, máy quét hoặc các lỗi khác.

Dành cho Windows XP, 7, 8, 10, 11
32/64 bit
Nó không hoạt động trên hệ điều hành MAC


Phần mềm Reset Epson more

Hướng dẫn Reset Epson PX-1004, Phần mềm reset tràn bộ nhớ máy in Epson PX-1004 2023-12-11
Phần mềm reset Epson L1256, Download key reset tràn bộ nhớ máy in epson L1256 2023-06-16
Hướng dẫn reset epson L121, Phần mềm reset tràn bộ nhớ máy in Epson L121 2023-05-12
Hướng dẫn Reset Epson EP-4004, Phần Mềm Reset tràn bộ nhớ máy in Epson EP-4004 2023-04-19
Phần mềm reset Epson 1500w, Hướng dẫn reset tràn bộ nhớ máy in Epson Stylus 1500W 2023-04-14
Hướng dẫn reset Epson EP-805A, Phần mềm reset tràn bộ nhớ máy in Epson EP-805A 2023-03-20
Phần mềm Reset Epson XP-2150, XP-2155 EURO Adjustment Program Ver.1.0.2 2023-03-18
Hướng dẫn Reset epson L5290, Phần Mềm Reset tràn bộ nhớ máy in Epson L5290 2022-10-04
Hướng dẫn reset Epson L3210, Phần mềm Reset tràn bộ nhớ máy in Epson L3210 2022-09-15
Hướng dẫn Reset Epson L3250, Phần mềm reset tràn bộ nhớ máy in Epson L3250 2022-09-14
Phần mềm Reset máy in Epson M2120, M2110, M2100 Resetter Adjustment Program 2022-06-28
Hướng dẫn reset Epson L1250 Resetter Adjustment Program, Download phần mềm reset máy in Ep... 2022-03-09
Hướng dẫn Reset Epson L4260, L4261, L4267, Phần mềm reset máy in Epson L4260 2022-03-01
Hướng dẫn reset Epson XP340 XP440 XP446, Phần mềm reset tràn bộ nhớ máy in EPSON XP340, XP... 2021-12-17
Hướng dẫn Reset EPSON SC-P600, Phần mềm Reset máy in Epson SureColor SC-P600 2021-12-12